Пловдив, ул. Моцарт 8

Как действа?

Как действа биорезонансният метод “БИКОМ”?

Биорезонансният метод “БИКОМ” се използва повече от 25 години в хуманната медицина и повече от 10 години във ветеринарната медицина. Този метод е част от областта, позната под името емпирично лечение, която също така включва хомеопатия, акупунктура у други натуропатични методи.

Въпреки че все още е пренебрегван от традиционната медицина, следната хипотеза за биорезонансната терапия се потвърждава от последните отрития в биофизиката.


Двойнственост на вълновите частици

(Превод картинка)
Материя както в случая с
Токсини Тежки метали
Козметика
Бактерии
Вируси
Мляко

биорезонансната терапия БИКОМ

Според откритията на квантовата физика всички материални частици имат характеристики на вълни и на частици. Това означава, че всяко вещество и всяка клетка, всяка част на тялото, както и вирусите, бактериите, полена, токсините и т.н., имат електромагнитна радиация. Всяко вещество има строго специфична, определена дължина на вълната или честота с напълно индивидуална характеристика, зависеща от състава. Този състав е познат също така като честотен модел.


Клетките комуникират помежду си

Ние живеем във век на комуникация и информация и е време да осъзнаем факта, че тялото може да функционира и да се саморегулира, защото между различните клетки в тялото съществува комуникация и следователно размяна на информация. Според биофотонните изследвания клетките комуникират помежду си чрез “искри от светлина”(фотонна радиация). Те разменят информация чрез определени честоти.

В един здрав организъм тази размяна на информация функционира безпрепятствено. Всяка клетка в тялото може да изпълнява функцията си. Влияния и вещества, предизвикващи стрес, могат да попречат на комуникацията между клетките.

Ако вредните вещества (токсини, вируси, бактерии и други) или облъчване, предизвикващо стрес, могат да въздействат на тялото, те могат да попречат на комуникацията между клетките.

биорезонансната терапия БИКОМ

Нарушената комуникация

Нарушената комуникация между клетките може да доведе до органични промени.

Ако комуникацията между клетките е нарушена, това разбира се ще попречи на тези клетки да функционират правилно и ние ще видим това в различна степен чрез не-специфично нарушено здраве, физическа изтощеност, хронична умора и по-късно чрез органични промени и свързани симптоми.

Често симптомите се появяват там, където вече се е появила слаба точка, често генетично.

биорезонансната терапия БИКОМ

Стресът може да бъде определен индивидуално и точно

Извънклетъчната течност в тялото не само представлява начин за изхранване на клетките. Тази течност играе роля на “склад за опасни отпадъци” за вещества, предизвикващи стрес, ако елиминиращи огани кат черен дроб, пикчен мехур, бъбреци, черва и други, са подложени на прекалено голям стрес. Тъй като водата е най-добрата среда за запазване на информация, информацията от веществата, предизвикващи стрес, също се складира там. Тази зона не е лесно достъпна чрез лабораторни процедури.

биорезонансната терапия БИКОМ

На биофизично ниво този стрес обаче може да бъде определен много бързо и безболезнено. Уредът “БИКОМ” може да бъде от огромна полза. В резултат, в много случаи е възможно да се определи кои видове стрес карат пациента да се чувства зле (например бактерии, вируси, електросмог, стоматологични материали, алергени и т.н.

Веднъж определен, типът стрес може да бъде лекуват като се използва уредът “БИКОМ” и съответните модели честоти

биорезонансната терапия БИКОМ

Саморегулацията на тялото може да бъде подпомогната и стимулирана в голяма степен от биорезонансната терапия “БИКОМ”

Комуникацята между клетките може да продължи да тече безпрепятствено. Веществата, причиняващи стрес могат да бъдат освободени и елиминирани.

(Превод картинка)
Устройство “БИКОМ”
Входящ модел на честотата
Входящ електрод
Честотни модели, предадени на пациента
Изходящ електрод

биорезонансната терапия БИКОМ