Пловдив, ул. Моцарт 8

Защо BICOM?

Защо ви предлагаме биорезонансната терапия “БИКОМ”?

Традиционната медицина е постигнала забележителни успехи в лечението на остри смущения и в оперативното лечение. Лечението на хронични болести обаче, често е много по-сложно и много пациенти се чувстват незадоволени от него. Това е област, в която има нужда от спешни действия.

биорезонансната терапия БИКОМ

Биорезонансният метод “БИКОМ” е специална диагностична и терапевтична процедура, която откри пътя за един напълно нов подход.

В много случаи е възможно да се използва уреда “БИКОМ”, за да се установят и лекуват истинските, макар и често скрити, причини за смущенията.

биорезонансната терапия БИКОМ

Произход на хроничните болести

Днес ние живеем в благоденстващо общество. Многобройни технически устройства, невероятно бързи средства за транспорт и комуникации, безбройни химически субстанции и неизброимо количество готови храни правят всекиденевния ни живот мног по-лесен. Колкото повече се възползваме от всичко това обаче, толкова все повече и повече хора от нас заплащат скъпо за това удоволствие.

Непоносимост към мляко
Амалгамни пломби
Консервиращи вещества
Хормалдехид
Чревни гъбички
Електросмог
Стрес

биорезонансната терапия БИКОМ

Когато всичко става прекалено много

Много са видовете стрес, които засягат хората днес: химическите добавки в храната и питейната вода, токсините в околната среда, радиационния стрес, неизброими химически субстанции, използването на лекарства за изхранване на домашните животни и т.н.

Целият този стрес може да се окаже прекален за някои пациенти. Ние виждаме резултата под формата на не-специфични разстройства на здравето, хронична умора или дори сериозни физически разстройства.

Интересно е да се отбележи, че хроничните болести често се основават на многобройни видове стрес. Следователно е възможно при пациенти с еднаква клинична картина да съществуват напълно различни скрити причини. Биофизичното ниво предоставя възможността за изследване на тези различни видове индивидуален стрес, което често не е възможно на биохимично ниво (лабораторни параметри).

биорезонансната терапия БИКОМ

Хроничните, многобройните видове стрес или продължителния стрес може да подложи прекалено голям натиск върху възможността на тялото да се самоизлекува.

Като основно правило тялото има много добри способности за самолечение. Тялото притежава феноменална регулационна система, която дори може да помогне за възстановяването на равновесието отново и отново в отговор на необичайните влияния, действащи върху тялото. Ако тялото е подложено на много голям стрес или на много различни типове стрес, които са сериозни в продължителен период от време, това може да попречи или дори да блокира регулаторната способност на тялото, както и неговите сили за самоизцеление.

биорезонансната терапия БИКОМ